Prezentacje

W tym miejscu udostępnione są Państwu wybrane prezentacje.

 

  • Zapis video podsumowania 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie
   Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
   Warszawa, 24 czerwca 2014 r.
   zobacz
  • Christowa Cz., 2. Kongres Morski 2014. Wnioski i postulaty
   Szczecin, 12-14 czerwca 2014
   link - pobierz
  • Christowa Cz., 2. Kongres Morski 2014. Identyfikacja możliwości współpracy w zakresie badań, innowacyjności i transferu technologii między uczelniami, podmiotami i instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami sektora gospodarki morskiej
   Szczecin, 12-14 czerwca 2014
   link - pobierz
  • Christowa Cz., 2. Kongres Morski 2013. Model zatrudnienia marynarzy w Unii Europejskiej
   Szczecin, 14 czerwca 2013
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Badanie, ocena i kierunki rozwoju systemu transportowego regionu zachodniopomorskiego
   Szczecin, 11-12 czerwca 2013 r.
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Analiza strategiczna, kierunki i uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce
   Szczecin, 30 czerwca 2011 r.
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Polskie porty morskie zachodniego Bałtyku w systemie transportowym Unii Europejskiej. Stan i perspektywy rozwoju
   Jastarnia, 27-29 października 2010 r.
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Algorytm badań systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
   Szczecin, 29 lipca 2010 r.
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Badania i modelowanie systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
   Stan i prognoza przeładunków w portach morskich w Szczecinie, Świnoujściu, Policach i Kołobrzegu
   Szczecin, 29 lipca 2010 r.
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem środkowoeuropejskiego korytarza transportowego północ-południe. Zadania badawcze
   Szczecin, 28 stycznia 2010 r.
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Koniunktura gospodarcza a polskie porty morskie
   Szczecin, 14 maja 2009 r.
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Koncepcja zachodniopomorskiego klastra morskiego
   Szczecin, 31 stycznia 2008 r.
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Polityka morska Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju polkishc portów morskich
   Szczecin, 2007 r.
   link - pobierz
  • Christowa Cz., Strategia rozwoju portu morskiego w Ustce do roku 2021
   Ustka, 2007 r.
   link - pobierz
fb tw