SYLWETKA ZAWODOWA


W tym miejscu umieszczane są informacje nt. sylwetki naukowej, udziału w projektach oraz działalności naukowej i społecznej.
Proszę wybrać interesującą kategorię z zaprezentowanych poniżej:

CV Zawodowe

Aktualne miejsce pracy:
Wyższa Szkoła Menedźerska w Warszawie

Czytaj więcej...

Udział w projektach badawczych

Projekt badawczy własny:
Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych i regionów nadmorskich. Badanie, modelowanie, koncepcja lokalizacji, eksploatacji i zarządzania

Czytaj więcej...

Działalność naukowa i społeczna

Organizacje naukowe:
Polska Akademia Nauk
Komitet Transportu
Sekcja Organizacji i Zarządzania

Czytaj więcej...

fb tw