Artykuły i referaty

W tym miejscu udostępnione są Państwu wybrane artykuły naukowe.

 

 • Christowa Cz., Polska gospodarka morska w świetle polityki morskiej Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydawnictwo im Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2022
  link - pobierz
 • Christowa Cz., Badanie funkcji transportowej zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2020
  link - pobierz
 • Christowa Cz., Metodyczne aspekty badań w zakresie wpływu innowacji na konkurencyjność polskich portów morskich, Szkoła Główna Handlowa, 2020
  link - pobierz
 • Christowa Cz., System obsługi transportowej portów ujścia Odry ze szczególnym uwzględnieniem transportu rzecznego, Zeszyt Naukowy 171, Szkoła Główna Handlowa, 2019
  link - pobierz
 • Christowa Cz., Transport rzeczny w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej
  Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, z. 120, 2018
  link - pobierz
 • Christowa Cz., Impuls dla gospodarki morskiej? Wielka szansa dla Pomorza Zachodniego
  Przedsiębiorca 04/2016
  link - pobierz (s.1) pobierz (s.2) pobierz (s.3)
 • Christowa Cz., 20 Krajowa Inteligentna Specjalizacja
  Obserwator Morski
  link - pobierz (s.1) pobierz (s.2)
 • Christowa Cz., Identyfikacja możliwości współpracy w zakresie innowacyjności i transferu technologii między uczelniami, podmiotami i instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami sektora gospodarki morskiej w Polsce
  Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 317(78)1 2015, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2015
  link - pobierz
 • Christowa Cz., Odra stymulatorem rozwoju gospodarczego przyległych regionów w aspekcie międzynarodowym
  2. Międzynarodowy Kongres Morski
  Szczecin, 12-14 czerwca 2014 r.
  link - pobierz
 • Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M., Wpływ dyrektywy siarkowej Parlamentu Europejskiego na konkurencyjność przedsiębiorstw żeglugi promowej na Bałtyku. Koncepcja badań naukowych
  Logistyka 3/2014
  link - pobierz
 • Christowa Cz., Badanie, ocena i kierunki rozwoju systemu transportowego regionu zachodniopomorskiego
  2013
  link - pobierz
 • Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M., Metodyczne aspekty badań w zakresie lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych w Polsce
  2011
  link - pobierz
 • Christowa Cz., Christowa-Dobrowolska M., Analiza strategiczna, kierunki i uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce
  Logistyka 6/2011
  link - pobierz
fb tw