Książki, monografie

W tym miejscu udostępnione są Państwu wybrane książki i monografie.

 

 • Christowa Cz., Modele zatrudniania marynarzy: analiza najlepszych praktyk, Szczecin 2012
  link zewnętrzny - pobierz
 • Christowa Cz., Modele zatrudnienia marynarzy: powrót pod narodową banderę, Szczecin 2012
  link zewnętrzny - pobierz
 • Christowa Cz., Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii Europejskiej, Szczecin 2010
  link zewnętrzny - pobierz
 • Christowa Cz., System transportowy regionu zachodniopomorskiego : ocena stanu, Szczecin 2010
  link zewnętrzny - pobierz
 • Christowa Cz., Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich stoczniach i ich zakup przez polskich armatorów : praca zbiorowa, Szczecin 2007
  link zewnętrzny - pobierz
fb tw