Nowy artykuł wydany w Wydawnictwie im Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego

tytuł: "Polska gospodarka morska w świetle polityki morskiej Unii Europejskiej "

WSTĘP:

"Istotnym warunkiem wykorzystania przez Polskę szans gospodarczych i społecznych płynących z nadmorskiego położenia kraju jest realizacja wytycznych polityki morskiej Unii Europejskiej o zintegrowanym, interdyscyplinarnym, kompleksowym i innowacyjnym podejściu do wszystkich dziedzin gospodarki morskiej. W artykule przedstawiono rolę unijnej i polskiej polityki morskiej jako czynnika wzrostu sektora. Określono priorytetowe działania w obszarze polityki morskiej RP warunkujące jej konkurencyjność. Publikacja ma charakter poznawczy, porządkujący, metodyczny i postulatywny."

Słowa kluczowe: polityka morska, niebieska gospodarka, badania naukowe, innowacyjne technologie morskie, świadomość morska

Z pełnym tekstem artykułu zapoznać się można w dziale DO POBRANIA

fb tw